Detektor GSE 307 Ex pro detekci vodíku H2

Princip měření:

Princip měření spočívá v působení elektrochemické oxidace vodíku H2. Vodík projde přes membránu na elektrodu a oxiduje. Spotřebovávané molekuly kyslíku jsou přiváděny z okolního vzduchu, což má pozitivní vliv na životnost čidla a znamená to, že čidlo je dle zkušeností schopné pracovat několik let.

Měřené koncentrace plynu jsou lineární k elektrickému signálu měřitelnému na výstupu 3,5 mm Jack. Potenciometry a výstupy pro kalibraci jsou přístupné z venku a umožňují kalibraci jednou osobou.

Životnost snímače se snižuje, pokud jsou elektrody nebo elektrolyt ovlivněny jinými plyny. Pak dochází ke ztrátě jejich citlivosti a ke snížení životnosti.

Kalibrační plyn by měl být 75 % z rozsahu měření, a musí obsahovat syntetický vzduch jako nosný plyn.

Údaje o čidle:

Citlivost: 10 ppm
Měřicí rozsah: max. 40’000 ppm / lineární
Standardní kalibrace:  0 … 10000 ppm / 0 … 4 obj. %
Doba odezvy t 90: ≤ 110 sekund
Provozní teplota: -20 °C … +50 °C
Doba stabilizace (po zapnutí systému):   max. 1 hod.
Rozsah tlaku: atmosférický ± 10%
Vlhkost vzduchu: 15 … 90% nekondenzující
Vliv umístění čidla na měření:  žádný
Dlouhodobá odchylka výstupu: <2% / měsíc
Životnost při 20 °C:  nejméně 2 roky / závisí na aplikaci

 

Citlivost na jiné plyny

Testovaný plyn Koncentrace testovaného plynu(ppm) Zobrazené hodnoty na snímači H2 (ppm)
Chlor Cl2 1 0
Chlorovodík HCl 5 0
Kyanovodík HCN 10 10
Etylen C2H4 100 40
Oxid uhelnatý CO 300 <120
Oxid siřičitý SO2 5 0
Sirovodík H2S 15 10
Oxid dusičitý NO2 5 0
Oxid dusnatý NO 35 <10
Vodík H2 20 000 20 000

Specifikace / Zapojení

Kabel: 2-žilový kabel, stíněný
Napájení: 13,5 … 30 VDC
Proud na snímači:   max. 60 mA
Výstupní signál: 4 … 20 mA / max. 60 mA
Provozní teplota: -40 °C … +85 °C

Atesty

Test list Atex č.: BVS 09 ATEX E 101 X
Třída (II 2G Ex ia IIC T4)

Údržba

Pravidelné kalibrace jsou doporučeny minimálně jednou nebo dvakrát ročně. Také by mělo dojít k servisu, pokud byly snímače vystaveny koncentraci plynu a došlo ke spuštění alarmu.

, ,